23_Strelec

Podjetje:
Promuc, Jurij Cigler s.p.

Sedež podjetja:
Mače 28, 4205 Preddvor

Davčna številka:
50362038

ID številka za DDV:
SI50362038

Matična številka:
3076776000

Vpis v poslovni register Slovenije pod št.:
05-V01-014863/1, dne 14.3.2006

Dovoljenje za opravljanje trgovine z orožjem pod št.:
2161-2/2012/15 (134-05), z dne 23.6.2011