23_Strelec

Podjetje:
SHOOTING TRADE d.o.o.

Sedež podjetja:
Partizanska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

Davčna številka:

44755465ID številka za DDV:
SI44755465

Matična številka:
9078878000


Dovoljenje za opravljanje trgovine z orožjem pod št.:
2161-2/2022/21 (134-06), z dne 1.6.2022