23_Strelec

Liga HotRange Precision 2013 -RAZPIS

11,04,2013

Spletna trgovina www.hot-range.com v sodelovanju z Amatersko Strelsko Zvezo Slovenije, organizira serijo strelskih tekmovanj,

Liga HotRange Precision 2013

Tekmovanja bodo od aprila od oktobra 2013, enkrat mesečno na strelišču Žančani pri Slovenj Gradcu. Prvo tekmovanje bo v soboto, 20.4.2013 z začetkom prve serije ob 8.30 uri. Termini ostalih tekmovanj so: 25.5.2013, 15.6.2013, 20.7.2013, 17.8.2013, 21.9.2013 in 12.10.2013

Organizacija lige

Liga HotRange Precision 2013 je serija tekmovanj v preciznem streljanju z dolgocevnim in kratkocevnim orožjem. V vseh disciplinah se strelja ena serija v trajanju 30 minut. V vsaki seriji tekmovalec lahko izstreli poljubno število poizkusnih strelov na eno ali več poizkusnih tarč in 20 strelov za rezultat v eno ali več tarč za rezultat. V vseh disciplinah se tekmuje posamezno, v izbranih disciplinah pa tudi ekipno. Posebnost lige je ekipna mešana kombinacija, kjer vsak član posamezne ekipe prispeva rezultat iz druge discipline, uvrščene v kombinacijo. Druga posebnost je super kombinacija, kjer posamezni strelec zbira točke iz vseh disciplin kjer nastopi, za rezultat pa mu šteje 5 najboljših rezultatov. Na tekmovanjih bo poskrbljeno tudi za demonstracijo katere od novih strelskih disciplin, ki bodo potekale ob uradnem tekmovanju in niso del uradnega programa lige.

Po zaključku vsakega od tekmovanj, prejmejo priznanja prvi trije strelci iz vsake od uradnih disciplin in prve tri ekipe iz ekipnih tekmovanj.

Celotna liga šteje 7 tekmovalnih krogov, za skupni rezultat lige pa štejejo rezultati šestih najboljših krogov. Na finalnem tekmovanju, ki bo 12.10.2013, bodo razglašeni skupni zmagovalci v vseh disciplinah in tekmovalnih kombinacijah.
Liga je zaprtega tipa, kar pomeni, da v njej lahko sodelujejo le vabljeni člani registriranih strelskih društev oz. strelci, ki so na tekmovanje posebej povabljeni. V ekipnem delu lahko nastopajo le strelci, ki so člani istega strelskega društva. V primeru, da je strelec član več strelskih društev, lahko nastopa samo za eno ekipo. Strelec med sezono ne more spremeniti strelskega društva, za katerega nastopa.

Tekmovalne discipline

Tekmovalni program Lige HotRange Precision 2013 obsega naslednje discipline:

Kratkocevni del:

Backup 25 m:
- 1.(B25)Pištola/revolver VK/MK, odprti merki, 25m, stoje brez naslona, skupna dolžina orožja do 17cm, tarča ISSF ø50.
Standard 25 m:
- 2.(SP25)Pištola VK, odprti merki, 25m, stoje brez naslona, skupna dolžina orožja do 35cm, tarča ISSF ø50.
- 3.(SR25)Revolver VK, odprti merki, 25m, stoje brez naslona, skupna dolžina orožja do 35cm, tarča ISSF ø50.
- 4.(SM25)Pištola/revolver MK, odprti merki, 25m, stoje brez naslona, skupna dolžina orožja do 35cm, tarča ISSF ø50.
Standard 50 m:
- 5.(SP50)Pištola/revolver VK, odprti merki, 50m, stoje brez naslona, tarča ISSF ø50.
- 6.(SM50)Pištola/revolver MK, odprti merki, 50m, stoje brez naslona, tarča ISSF ø50.
Standard 100 m:
- 7.(S100)Pištola/revolver VK, odprti merki, 100m, stoje brez naslona, tarča ø100.
Open 100 m:
- 8.(O100)Pištola/revolver VK, open, 100m, naslanjanje dovoljeno samo na dele telesa, tarča ISSF ø50.

Dolgocevni del:

Benchrest hunter
- 9.(BRH)Puška VK, optika do 6,5x, 100m + 300m, iz mize, teža puške do 5kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča BR100/BR300.
Benchrest light varmint:
- 10.(BRL)Puška VK, optika open, 100m + 300m, iz mize, teža puške do 8,25kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča BR100/BR300.
Benchrest heavy varmint:
- 11.(BRY)Puška VK, optika open, 100m + 300m, iz mize, teža puške do 10kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča BR100/BR300.
F-class TR:
- 12.(FTR100)Puška VK, optika open, 100m, leže, teža puške do 8,25kg, nasloni: spredaj nogice/nahrbtnik, zadaj mehki, kalibri: 5.56x45/7.62x51/7.9x57/7.62x54R/7.62x39, tarča F-100.
- 13.(FTR300)Puška VK, optika open, 300m, leže, teža puške do 8,25kg, nasloni: spredaj nogice/nahrbtnik, zadaj mehki, kalibri: 5.56x45/7.62x51/7.9x57/7.62x54R/7.62x39, tarča F-300.
F-class Open:
- 14.(FO100)Puška VK, optika open, 100m, leže, teža puške do 10kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča F-100;
- 15.(FO300)Puška VK, optika open, 300m, leže, teža puške do 10kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča F-300;
• 300 Iron:
- 16.(IR300)Puška VK, mehanski merki, 300m, leže, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča ø100;
• 100 SA:
- 17.(SA100)Polavtomatska puška VK, open, 100m, dvojni položaj - stoje in kleče, brez naslona, tarča ISSF ø50;
• 100 Junior (samo za tekmovalce do 15 let):
- 18.(JU100)Puška MK, optika open, 100m, leže, teža puške do 10kg, nasloni: spredaj open, zadaj mehki, tarča F-100;

F-Class kombinacija:
Vsak tekmovalec se lahko brez doplačila prijavi tako v F-class TR, kot v F-class Open kombinacijo, pri katerih se točkujeta seštevka rezultatov na 100 in 300 m. Strelec ima veljaven rezultat v kombinaciji le pod pogojem, da na obe razdalji posamezne kategorije strelja z isto puško.

Pištola/Revolver VK standard kombinacija:
Vsak tekmovalec se lahko brez doplačila prijavi v kratkocevno standard kombinacijo, pri kateri se točkujejo seštevki rezultatov disciplin Pištola/Revolver VK standard 25, 50 in 100m.

Ekipna tekmovanja:
Posamezno ekipo lahko sestavlja 3-5 strelcev, vsi strelci v ekipi pa morajo biti člani istega strelskega društva. Za ekipni rezultat štejejo trije najboljši rezultati članov posamezne ekipe.
V tekmovalnem programu so naslednja ekipna tekmovanja:
- Standard Pištola 25m
- F-class Open 100m

Ekipna mešana kombinacija:
Posamezno ekipo v mešani kombinaciji lahko sestavlja 3-6 strelcev, ki morajo biti člani istega strelskega društva. Vsak izmed prijavljenih strelcev za tekmovanje v mešani kombinaciji lahko prijavi le eno izmed naslednjih disciplin:
- Standard Pištola 50m
- F-class Open 100m
- 300 Iron
Za ekipni rezultat šteje po en najboljši rezultat iz vsake od teh disciplin.

Super kombinacija:
Za super kombinacijo šteje do pet najboljših rezultatov katere koli discipline vsakega od krogov lige HotRange Precision 2013. V super kombinaciji avtomatično sodelujejo vsi prijavljeni strelci. Skupni rezultat predstavlja seštevek točk, ki so enake odstotkom doseženih krogov v primerjavi z zmagovalcem posamezne discipline.
Po tem točkovanju zmagovalec vsake discipline doseže 100 točk, zasledovalci pa ustrezno manjše število točk, izraženo v odstotkih doseženih krogov glede na zmagovalca.

Tekmovalna pravila

-Kratkocevni del:
Na ukaz sodnika strelci zasedejo v naprej določena strelska mesta. Rokovanje z orožjem na strelskem mestu je dovoljeno samo na ukaz sodnika. Strelski disciplini »Backup 25« in »Standard 25« sta ločeni glede na skupno dolžino orožja, merjeno premočrtno od začetka zaklepa oz. ročaja do konca cevi. Strelja se lahko enoročno ali dvoročno. Pri vseh disciplinah, razen disciplini »Open 100«, se lahko strelja samo stoje, strelec pa se v času merjenja, vse do oddanega strela, z nobenim delom telesa ali orožja ne sme dotikati predmetov. Pri disciplini »Open 100«, so dovoljeni vsi strelski položaji, in vse kratkocevno orožje s centralnim vžigom brez omejitev. Edina omejitev je, da strelec orožja, razen na dele svojega telesa, ne sme naslanjati. Strelec ima v vsaki seriji na voljo 30 minut za poljubno število poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat. V vseh disciplinah z razdaljo 25m, ima strelec na voljo eno poizkusno tarčo in dve tarči za rezultat, v ostalih disciplinah pa po eno poizkusno tarčo in tarčo za rezultat. Strelec mora v vsako tarčo izstreliti predpisano število strelov. Strelec, ki zaključi s streljanjem pred koncem serije, lahko zapusti strelsko mesto, vendar mora prazno orožje, odloženo v varni smeri, do zaključka serije pustiti na strelskem mestu. Orožje se lahko pospravi in odnese s strelne linije le na ukaz sodnika.

-Dolgocevni del:
Na ukaz sodnika strelci zasedejo v naprej določena strelska mesta. Rokovanje s orožjem na strelskem mestu je dovoljeno samo na ukaz sodnika. V vseh dolgocevnih disciplinah se strelja po ena serija v trajanju 30 minut, v kateri strelec lahko izstreli neomejeno število poizkusnih strelov in 20 strelov za rezultat.

V disciplinah »Benchrest« se strelja sede s stola brez naslonjala in z mize višine 80 cm, v ostalih disciplinah, razen »100 SA« pa leže. V disciplini »Benchrest hunter« je največja dovoljena povečava optičnega merka omejena na 6,5x. V kolikor strelec v tej disciplini želi nastopiti z optičnim merkom, ki omogoča večjo povečavo, to lahko stori, če mu sodnik po kontroli povečave, s posebnim trakom na napravi onemogoči spreminjanje povečave. V disciplinah »Benchrest«, se v isti seriji strelja na dve razdalji. Strelec ima na vsaki razdalji po eno poizkusno tarčo in tarčo za rezultat. V vsako od dveh tekmovalnih tarč BR-100 in BR-300 je potrebno izstreliti po 10 strelov. V disciplini »Benchrest hunter« je največja širina kopita 57,15 mm. Kopito mora biti konveksno oziroma navzven zaobljeno. Folija za izboljšanje drsenja na kopitu ni dovoljena.
V ostalih »Benchrest« disciplinah je največja dovoljena širina kopita 76,2 mm. V primeru, da je zadnji del kopita, na mestu ki nalega naslon plosko, je širina ploskega dela lahko največ 25 mm. Uporaba folij za izboljšanje drsenja je v disciplinah »Benchrest light varmint« in »Benchrest heavy varmint« dovoljena.
V disciplinah »F-class TR« je orožje spredaj lahko oprto le s taktičnimi nogicami ali podloženo z nahrbtnikom, ki pa ne sme biti napolnjen s trdimi predmeti ali s pripomočki, namenjenimi stabilizaciji orožja. Največja dovoljena dolžina nahrbtnika po stranici, kjer nalega puška je 20 cm. Dovoljeni kalibri v tej disciplini so: 223 Remington, 5.56 x 45 Nato, 308 Winchester, 7.62 x 51 Nato, 7.92 x 57 Mauser, 8 x 57IS, 7.62 x 54R in 7.62 x 39. Plinske zavore na ceveh niso dovoljene.

V disciplinah »F-Class« 100m ima strelec na voljo 20 tarč F-100, v katere izstreli po en strel za rezultat in štiri poizkusne tarče. V disciplinah »F-Class« 300m pa ima strelec na voljo eno poizkusno tarčo in dve tarči F-300 za rezultat, v vsako izmed njih izstreli po 10 strelov.

V disciplini »300 Iron« je dovoljeno kakršno koli orožje z mehanskimi merki. Strelec ima na voljo po eno poizkusno tarčo in eno tarčo ø100, v katero za rezultat izstreli 20 strelov.

V disciplini »100 SA« so dovoljeni vsi tipi polavtomatskih pušk s centralnim vžigom in vsemi tipi merkov. Predpisana strelska položaja sta stoje in kleče, pri čemer mora strelec v eno tarčo ISSF ø50 izstreliti najprej 10 strelov stoje, nato pa 10 strelov kleče. Strelec lahko pred začetkom streljanja za rezultat izstreli poljubno število poizkusnih strelov v poizkusno tarčo, vendar med poizkusnim streljanjem ne sme zadeti tarče za rezultat. Če to pomotoma vseeno stori, mora o tem nemudoma obvestiti sodnika. Strelec mora zaključek poizkusnega streljanja oz. začetek streljanja za rezultat obvezno napovedati sodniku. Orožje je v obeh položajih dovoljeno naslanjati samo na dele telesa, strelec pa lahko polni nabojnik z največ petimi naboji. Strelec med posameznimi streli lahko odloži orožje v varni smeri na stransko klop. Polno orožje z nabojem v cevi lahko odloži samo z vidno zaprto varovalko, prazno orožje pa le brez vstavljenega nabojnika in z zaklepom v zadnjem položaju oz. z vstavljeno varnostno zastavico.
Omejitev ostale opreme kot je dodatna oprema na puški, strelski jopiči, jermeni in rokavice ni.

Strelec mora v vsako tarčo izstreliti predpisano število strelov. Če ima strelec v posamezni tarči večje od predpisanega števila zadetkov, se mu na vsaki taki tarči odšteje ustrezno število najboljših zadetkov. Če strelec v svoji tarči opazi zadetek, za katerega meni da ni njegov, mora o tem takoj obvestiti linijskega sodnika, ki po zaključku serije in kontroli tarče tudi odloči, ali bo tak zadetek upoštevan kot neveljaven. Vse odločitve linijskih sodnikov so dokončne in nanje pritožbe niso možne.
V kolikor ima strelec, v skupini tarč na isti razdalji predpisano skupno število zadetkov, vendar so le ti razporejeni neenakomerno, se strelcu prizna dosežen rezultat, z odbitkom dveh krogov za vsak zadetek zabeležen v nepravi tarči.

Pomoč strelcu (Coaching – Spotting):
Pri disciplinah »Benchrest« kakršna koli pomoč strelcu ni dovoljena, pri ostalih dolgocevnih disciplinah pa je dovoljena tiha pomoč. To pomeni, da se morata strelec in pomočnik sporazumevati analogno in s pomočjo kretenj, oz. neverbalno brez uporabe glasu.

Nasloni:
V disciplinah »Benchrest«, »F-Class open«, »300 Iron« in »100 Junior« je dovoljen mehko obložen nastavljivi prednji naslon, vendar v njem puška ne sme biti fiksno vpeta. Strelec mora ves čas streljanja sodniku omogočati kontrolo naleganja puške v naslonu, ki se v primeru da puško navpično dvignemo, ne sme dvigniti od podlage.

V disciplinah »F-Class TR« je dovoljeno streljanje s taktičnih nogic, ki morajo biti pritrjene na puško in so s tem vključene v težo puške, ali z nahrbtnika, ki pa ne sme biti napolnjen s trdimi predmeti ali s pripomočki, namenjenimi stabilizaciji orožja. Strelec mora pred začetkom streljanja sodniku omogočiti preverjanje vsebine nahrbtnika, ki ga namerava uporabiti.

V vseh dolgocevnih disciplinah, kjer je predpisan ležeči položaj, je dovoljen le mehak zadnji naslon, kot so zajčja ušesa, ali vreče napolnjene s sipkim materialom ali granulatom. Zadnji naslon v delu, ki je med streljanjem v kontaktu s kopitom puške, ne sme biti daljši od 10cm. Prednji in zadnji naslon v nobenem primeru ne smeta biti povezana.

Pri kratkocevni disciplini »100 open« nasloni niso dovoljeni. Strelec lahko orožje naslanja na dele svojega telesa, vendar orožje na dele telesa ne sme biti pritrjeno. Strelec lahko med orožje in dele telesa namesti dodatno oporo, ki pa ne sme biti debelejša od 1 cm. Orožje se v nobeni disciplini ne sme dotikati tal.

Red na strelišču

Vsi strelci morajo dosledno upoštevati ukaze in navodila linijskih sodnikov, ki pred začetkom vsake serije strelcem razložijo pravila. Vsaka aktivnost na strelni liniji, ki bi med izvajanjem streljanja lahko motila strelce, je izrecno prepovedana in bo s strani linijskih sodnikov preprečena. Strelcu ali pomočniku, ki bi ravnala v nasprotju s pravili oz. motila druge strelce, bo najprej izrečen opomin, ob nadaljevanju kršitev pa bo strelec kaznovan z odvzemom dveh krogov za vsako kršitev.

Nastrelitev orožja

Vsem prijavljenim strelcem je na voljo strelsko mesto, kjer bo ob samem tekmovanju omogočeno umerjanje orožja na vseh tekmovalnih razdaljah. Vrstni red strelcev na tem strelskem mestu vodi glavni tajnik tekmovanja, čas uporabe strelskega mesta pa je omejen na 10 minut po strelcu. Strelec med umerjanjem ne sme motiti strelcev na tekmovalnih strelskih mestih in mora dosledno upoštevati navodila linijskih sodnikov.

Tekmovalni sistem

-tekmovalna komisija
Tekmovalno komisijo sestavljajo:
- Direktor tekmovanja
- Glavni sodnik
- Linijski sodniki
- Sodnik-vodja logistike
- Sodniki ocenjevalci tarč
- Sodnik-administrator
- Glavni tajnik
- Tri članska tekmovalna žirija

-tekmovalne serije
Tekmovalne serije se odvijajo po sistemu mikro časovnice in sicer:
T-15min: priprava prve serije in nameščanje tarč.
T: začetek streljanja.
T+30min: konec streljanja/menjave na strelskih mestih/menjave tarč.
T+45min: začetek streljanja nove serije…

Discipline »Benchrest« se streljajo le v prvih petih serijah od 8:30 do 12:00.

-prijave
Prijave se na dan tekmovanja sprejemajo do 14:00 in se sproti vnašajo na prosta mesta v mikročasovnici. Pred prijave so možne preko posebne spletne aplikacije, kjer je možno v realnem času zapolniti nezasedena strelska mesta na mikročasovnici. V kolikor se strelec 5 minut pred njegovim terminom na strelskem mestu ne pojavi, lahko njegovo mesto zasede drug strelec. Spletna aplikacija za pred prijave se za nove vnose zapre 24 ur pred začetkom tekmovanja. Strelec ob prijavi prejme startno številko in strelski karton z vpisanimi prijavljenimi disciplinami, ki ga pred začetkom vsake serije pokaže sodniku.

-prijavnina
Prijavnina znaša 5€ na disciplino, strelec pa lahko nastopi v poljubnem številu strelskih disciplin tekmovalnega programa. Strelec, ki pride dan pred tekmovanjem na ogled strelišča in prijavi 5 ali več disciplin, ima možnost brezplačne prenočitve v Lovski koči ali za doplačilo 10 EUR v Hostlu Slovenj Gradec.

Vse strelke so prijavnine oproščene. Vsi strelci in strelke, ki so stari manj kot 15 let, lahko streljajo le discipline z MK orožjem, prijavnine pa so prav tako oproščeni. Dodatne prijavnine za ekipna tekmovanja ni.
Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, vendar v prijavnino nista vključeni.

-rezultati
Ocenjevanje tarč in objava začasnih rezultatov se vrši sproti. V kolikor strelec po preteku 30 minut od objave, na začasne rezultate nima pripomb, vsi objavljeni rezultati postanejo uradni. Vsi uradni rezultati so dokončni, pritožbe na objavljene uradne rezultate pa niso več možne.

-podrobna pravila
Na vseh tekmovanjih pod okriljem ASZS se uporablja veljavni tekmovalni pravilnik Amaterske strelske zveze Slovenije.

Priznanja in nagradni sklad

Po zaključku vsakega od tekmovanj, se podelijo priznanja za prva tri mesta vsake izmed tekmovalnih disciplin.

-Zmagovalec vsake od disciplin posameznega tekmovalnega roga, dobi možnost brezplačnega nastopa v eni izmed disciplin v naslednjem tekmovalnem krogu.

-Zmagovalec vsake od kombinacij posameznega tekmovalnega roga, dobi možnost brezplačnega nastopa v eni izmed disciplin v naslednjem tekmovalnem krogu.

-Zmagovalni člani ekipnih tekmovanj posameznega tekmovalnega kroga, pridobijo možnost brezplačnega nastopa v eni od disciplin naslednjega tekmovalnega kroga.

-Člani zmagovalne ekipe v mešani kombinaciji posameznega tekmovalnega kroga, pridobijo možnost brezplačnega nastopa v eni od disciplin naslednjega tekmovalnega kroga.

-Zmagovalec super kombinacije posameznega tekmovalnega kroga, dobi možnost brezplačnega nastopa v vseh disciplinah naslednjega tekmovalnega kroga.

-Skupni zmagovalec vsake od disciplin lige HotRange Precision 2013, dobi naziv Precision Master 2013 in vinjeto, ki mu bo omogočala brezplačno nastopanje v tej disciplini v naslednji sezoni lige.

-Skupni zmagovalec super kombinacije lige HotRange Precision 2013, dobi naziv Precision Grand-Master 2013 in vinjeto, ki mu bo omogočala brezplačno nastopanje v vseh disciplinah naslednje sezone lige.

Pred vsakim tekmovanjem se objavi nagradni sklad, ki ga prispevajo sponzorji in discipline, v katerih bodo nagrade podeljene. Prav tako se pred vsakim tekmovanjem določi kriterije in sistem podeljevanja oz. razdelitve nagradnega sklada.

Družabni del

V družabnem prostoru bosta promocijsko instalirana dva laserska strelska trenažerja, ki bosta prostim strelcem na voljo ves čas tekmovanja. Isti prostor bo za predstavitev prodajnega programa na voljo tudi sponzorjem.

Varnost

Strelci morajo upoštevati vsa pravila varnosti na strelišču. Vsak strelec, mora na vseh strelnih mestih upoštevati varnostni kot, ki za vse discipline znaša 180°.
V vseh disciplinah se orožje lahko polni samo na ukaz sodnika. Pri vseh dolgocevnih disciplinah je pri manipulaciji z orožjem obvezen odprt zaklep, pri disciplinah »Benchrest« pa mora zaklep biti izvlečen iz orožja. Če to ni mogoče, pa mora biti v ležišču naboja obvezna varnostna zastavica.

Vsi tekmovalci, ki še niso napolnili 18 let, lahko streljajo le pod nadzorom polnoletnega mentorja, ki za njih prevzema odgovornost.

Za vsak varnostni prekršek med, pred in po streljanju, kot je kršitev varnostnega kota, prst na sprožilcu ali kršitev varnostnega protokola bo strelec opozorjen, ob ponovitvah kršitev pa diskvalificiran iz nadaljnjega tekmovanja. Manipulacija z orožjem je možna le na strelski liniji in v varni coni, v kateri pa ni dovoljena manipulacija s strelivom. Morebitni strelec, ki teh pravil ne bi upošteval, oz. za katerega bi organizator ocenil, da s svojim psiho-fizičnim stanjem ogroža sebe in druge, bo odstranjen iz strelišča. Za ukrepanje v takih primerih, je s strani organizatorja pooblaščen glavni sodnik.

Informacije

Vse informacije v zvezi s posameznimi tekmovanji bodo objavljene v razpisih, ki bodo objavljeni najkasneje 15 dni pred začetkom posameznega tekmovanja.

   V Ljubljani, 4.4.2013

   Jurij Cigler – Muc                                                                                          Boro Ličina

   Promuc - Impact Precision                                                             Amaterska strelska zveza Slovenije


Arhiv novic